Sześć nowych podstron statystyk

Sześć nowych podstron w statystykach

Podczas przebudowy panelu do statystyk w celu lepszego obrazowania danych musieliśmy odejść od zbiorczej prezentacji informacji na rzecz podzielenia panelu informacyjnego na 7 podstron z czego 6 jest całkowicie nowych. Oczywiście nie wygenerowaliśmy jakichś nowych danych tylko zostaliśmy zmuszeni do podzielenia dostępnych informacji na segmenty. A nowe podstrony pozwalają nam zamieszczać więcej reklam oraz prezentować szersze listy stworzonych przy pomocy naszego serwisu TnijURL.com linków.

 

Pierwsza podstrona stworzona na potrzeby szerszych statystyk to lista dni oraz prezentacja sumy linków stworzonych przy pomocy TnijURL.com danego dnia. Lista ta prezentuje ostatnich 15 dni i obrazuje sposób wykorzystania naszej infrastruktury przez internautów. Do sumy linków znajdującej się przy każdej dacie wliczają się tylko linki oznaczone jako publiczne. Wyłączeniom podlega każdy link, który jest oznaczony jako prywatny lub zawiera hasło blokujące dostęp. Po za tymi wyjątkami, wszystkie inne pozostałe linki są wliczane do sumy, bez znaczenia czy są to linki tworzone anonimowo czy też przy pomocy kont użytkowników.

 

Dzięki tej liście jesteśmy w stanie wyselekcjonować dni z największym przyrostem skróconych linków w naszej bazie i ułożyć osobną listę z rekordowymi dniami w których stworzono najwięcej linków przy pomocy naszego oprogramowania.

 

Tej podstrony nie trzeba było oddzielać od pozostałych gdyż nie ma na niej żadnych linków wychodzących które mogły by obniżyć wartość podstrony. Jednak oddzielając dane tutaj prezentowane zyskujemy dodatkową podstronę z użytecznymi treściami. A to stanowi poważny powód aby wykorzystać taką treść do budowy osobnej podstrony dzięki której uzyskujemy dodatkowe kliknięcia internautów oraz powierzchnie reklamowe. Strony statystyk stanowią łakomy kąsek dla osób które lubią analizować dane. To też podzielenie wszystkich tabelek na osobne podstrony, spowoduje większy przepływ internautów przez dział ze statystykami.